Durven wachten op het wonder

God is alwetend. Wij hoeven Hem niet te vertellen hoe en wanneer Hij onze gebeden moet verhoren. Hij weet dat Zelf het beste. Toch is dat niet eenvoudig. Er zijn zo vaak momenten dat je Hem graag zou willen voorschrijven hoe Hij zou moeten handelen. Maar ons zicht is te beperkt, wij kunnen niet alles overzien en Hij wel. Wij zien alleen maar de nood op een bepaald moment, maar Hij bekijkt dat in een wijder perspectief.

Op de bruiloft te Kana gaf de moeder van Jezus Hem aan dat de wijn op was. Het was meer dan een stille hint, maar Jezus ging er niet direct op in. Er was eerst een moment van wachten. Wachten op het wonder dat toch zou plaatsvinden, maar pas nadat de bedienden gedaan hadden wat Hij gezegd had. Jezus gaf de instructies, zij moesten het doen. En Jezus deed niets uit Zichzelf, uiteindelijk deed Hij alleen wat Hij de Vader zag doen (Joh. 5: 19).

De Vader heeft het inzicht, Hij is soeverein, Hij bepaalt de timing, omdat het soms zo nauw kan luisteren wanneer iets moet plaatsvinden. Toen Jezus water in wijn veranderde deed Hij dat op de derde dag (Joh. 2: 1). De derde dag nadat Johannes de Doper over Hem gesproken had, dat Hij het Lam van God was, dat de zonde van de wereld weg zou nemen (Joh. 1: 29). Zo was het wonder niet zomaar een ’trucje’ van Jezus, om de voorraad wijn aan te vullen, maar kwam het in de context te staan van de opstanding, die plaats zou vinden op de derde dag nadat het Lam geslacht was.

Alles komt aan op timing, daarom moeten we het wonder aan Hem overlaten. Wij zijn zowel de bedienden die mogen doen wat Hij zegt, als de vaten die Hij wil vullen. De woorden van de moeder van Jezus zijn daarom ook tot ons gericht: ‘Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het’ (Joh. 2: 5). Als we dan durven te vertrouwen dat Hij het inzicht heeft, dan zullen ook wij die wonderen gaan zien.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'