Een ander geluid

Je kunt op twee manieren kijken naar de wereld om je heen; met natuurlijke ogen, of met geestelijke ogen. Jesaja doet dat ook. Eerst ziet hij met menselijke ogen naar wat er om hem heen gebeurt en wat hij ziet is herkenbaar ook in deze tijd. ‘Zie hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten, de vredeboden wenen bitter. Het land treurt, verkommert. De Libanon staat beschaamd, hij is verwelkt.’ (Jes. 33: 7, 9).

Bij alles wat er gebeurt worden we overschreeuwd door meningen. Via de media geeft elke deskundige zijn commentaar op de toestand in de wereld. Elke columnist uit zijn kritiek. Bij elk besluit wordt geprotesteerd of gedemonstreerd. Op social media heeft iedereen zijn eigen podium en degene die het hardst roept heeft de meeste volgers.
Maar ondertussen staat het land geestelijk droog en huilen degenen die naar vrede zoeken bittere tranen.

Dan beziet Jesaja door zijn geestelijk oog dezelfde situatie en verandert zijn toon. Hij hoort God spreken en vertolkt die roep: ‘Nu zal Ik opstaan, zegt de Here. Nu zal Ik verhoogd worden, nu zal Ik verheven worden’. Deze proclamatie kondigt de verandering aan die God alleen kan geven. We moeten niet vergeten dat er een geestelijke strijd gaande is en dat hetgeen we in de wereld zien daar een gevolg van is. Daarom is het belangrijk alles ook door een geestelijke bril te bezien.

Als God opstaat, vluchten Zijn vijanden voor Zijn aangezicht (Psalm 68: 2). God kan opstaan in deze wereld als Zijn lichaam in beweging komt, en Zijn lichaam zijn wij. Jesaja spreekt over Gods adem die de tegenstander zal verteren. Er kan alleen iets veranderen door Gods Geest ruimte te geven in ons, en met Hem mee te bewegen. Dan worden Zijn vruchten zichtbaar door:
‘hem die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt, die winstbejag door afpersing verwerpt, die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen, die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen, die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien…’ (Jesaja 33: 15).

God wil opstaan in jou en mij en als we in zijn Geest wandelen, zal dat op een hele natuurlijke manier zichtbaar worden in onze omgeving. Daar zal het toch moeten beginnen… ‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die heil brengt..’ (Jesaja 52: 7).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'