Een ander geluid

Er zijn veel dingen in deze wereld waar je angst voor zou kunnen hebben, of op zijn minst ongerust over zou kunnen zijn. Via de media worden we overstelpt met zorgwekkend nieuws. Of het nu gaat om terreur, milieu of economische malaise, we worden ons er meer bewust van, en we raken er steeds meer bij betrokken. Zaken die vroeger ver van ons af bleven, komen door internet en t.v. heel erg dichtbij.

Uiteindelijk heeft alles vroeg of laat een bepaalde uitwerking op onze persoonlijke omstandigheden. Ieder mens gaat daar weer anders mee om. Sommigen worden pas geraakt wanneer het hun eigen leefwereld raakt. Anderen zijn bewust actief betrokken bij de toestand in de wereld.

Hoe sta je als christen in de maatschappij? Jezus bad tot de Vader: ‘Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze’ (Joh. 17: 15). Dat betekent aan de ene kant, dat Hij van ons een actieve rol verwacht. Dat we ons niet afzijdig kunnen houden, van datgene wat er zich in de wereld afspeelt. Ieder mag daar op zijn eigen manier een plaats innemen. Aan de andere kant betekent het ook dat we niet angstig moeten zijn, want Jezus Zelf bidt voor onze bescherming. De boze is er altijd op uit om angst te zaaien of om ons bezorgd te maken.

De wereld is net een woeste zee, waar wij in een bootje op varen. Soms komen die golven in onze boot, dan kunnen we hozen of in paniek raken. Of we kunnen ons herinneren wat Jezus zei, toen Hij met Zijn discipelen in een soortgelijke situatie was. ‘Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof?’ (Luk. 8: 25).
Daar waar de wereld angstig is, daar mogen wij gaan staan en een ander geluid laten horen. Onze gebeden zijn nodig temidden van de storm. Daar mogen we met autoriteit onze plaats innemen. Laat je niet bang maken door de wind of de golven. Jezus is aan boord.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'