Een blijvend Koninkrijk

In de loop van de geschiedenis zijn er veel koninkrijken gekomen en ten onder gegaan. Jesaja profeteert over de ondergang van Babel, Moab, Assyrie en de Filistijnen. Dat waren volkeren die in de geschiedenis van Israel een grote rol hebben gespeeld. Toch konden ze met hun rijke cultuur en grote legers niet standhouden. In de wereldgeschiedenis weten we van het Griekse en Romeinse Rijk met hun enorm rijke kennis en ontwikkelingsdrang. Maar ook deze culturen zijn ten onder gegaan.

In de tijd waarin we nu leven wordt ook gedacht dat we bijna aan God gelijk zijn. Nog nooit was de wetenschap en de technologie zo ver als wij nu zijn. Het lijkt soms alsof Genesis 11 zich weer voor onze ogen afspeelt. We leven in een tijd waarin de mens zegt: ‘laten we voor ons een naam maken’ (Gen. 11: 4).
Daarin klinkt hoogmoed en trots in door, maar uiteindelijk zal ook ons bestaan en onze naam niet blijvend zijn.

Net als in Genesis 11 zal de Heer neerdalen, het bezien en Zijn oordeel vellen. Want het gaat niet om de naam van mensen. Er is slechts één Naam gegeven waarvoor elke knie zich zal buigen. Eén Naam die oordeelt en recht zoekt en gerechtigheid brengt. Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk, wat niet zal vergaan. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld (Joh. 18: 36), en komt ook niet op wereldse wijze door strijd en macht tot stand. Nee, het Koninkrijk van God is een hemels Koninkrijk wat op hemelse wijze op aarde gevestigd zal worden.

Gods Koninkrijk bestaat uit nederigheid en zachtmoedigheid, liefde en genade. Jezus zei: ‘Wie zich dan zal vernederen als een kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.
Laten we daarom steeds meer het gebed bidden wat Hij ons leerde: Laat Uw Koninkrijk kome….

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'