Een boom aan het water

‘Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet zal goed gelukken’ (Psalm 1: 3)

Wat zou het mooi zijn als alles wat je doet ook goed lukt. Is dat mogelijk? We zijn toch allemaal mens en maken regelmatig fouten. In deze Psalm wordt zo’n mens, waarbij alles lukt, vergeleken met een boom die geplant is aan waterbeken. Zo’n boom staat dus niet in een woestijn of in een oerwoud, maar op een plek waar helder water stroomt. 

Het hangt er dus van af waar je geplant bent. Je zou kunnen zeggen dat je daar geen invloed op hebt. Het Hebreeuwse woord dat met ‘geplant’ is vertaald, is echter ‘shathal’ en dat betekent letterlijk: ’getransplanteerd’. Transplanteren is iets overplanten of verplaatsen. Dus eigenlijk gaat het om de plek waar je naar verplaatst wordt, en volgens Psalm 1 wordt dat bepaald door de keuze die je zelf maakt.

Psalm 1 laat namelijk een ‘wegwijzer’ zien die naar twee kanten wijst. Óf je ‘wandelt in de raad van goddelozen en je slaat de ‘weg van zondaars’ in óf je gaat je weg met God en ‘je vindt vreugde in de wet van de Heer’. ‘De wet van de Heer’ klinkt erg star en dogmatisch, maar in datzelfde vers wordt over ‘vreugde’ gesproken. De Bijbel zegt dat God Zijn wet in ons binnenste heeft gelegd en in ons hart heeft geschreven’ (Jeremia 31: 31). Dat gebeurde met Pinksteren toen God Zijn Geest in ons hart uitstortte en de vruchten die daarbij horen zijn blijdschap en vreugde. 

De weg met God is de weg die uitkomt bij de boom aan het water. De boom staat symbool voor Jezus, want uiteindelijk zal de Geest altijd op Jezus wijzen. En Jezus sprak over de Geest toen Hij zei: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7: 37).

Als we in Jezus geloven zal het goedkomen met ons leven. De Psalmist zegt niet dat we geen fouten meer zullen maken, maar wel dat het zal ‘gelukken’.  Het woord ‘gelukken’ komt uit het Hebreeuwse ‘tsalach’ dat letterlijk betekent: ‘tot bloei komen’. De boom staat daarom ook symbool voor een vruchtbaar leven, omdat deze ‘overgeplant’ is vanuit een dorre droge streek naar een rivier vol van leven. Wat een prachtige vruchten groeien daar: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5: 22).

Zowel Ezechiël als Johannes hebben die rivier in een visioen gezien: ‘Alles waarheen deze beek stroomt, zal gezond worden en leven’ (Ezechiël 47: 9). Johannes zei daarover: ‘En de bladeren van deze boom zijn tot genezing van de heidenvolken’ (Openbaring 22: 2). Dus omdat de rivier genezing brengt, zullen de bladeren van de boom ook leven voortbrengen. Wat een belofte is dat: Als we in Jezus geloven zal ons leven niet alleen vruchtbaar zijn, maar ook andere mensen tot leven brengen!

Wie twijfelt er dan nog over de weg die gekozen moet worden?

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'