Een gebaande weg

Jesaja 11 is een profetie die voor de ogen van deze generatie in vervulling is gegaan. ‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’ (vers 12). We leven in een bijzondere tijd waarin we mogen zien hoe God het volk Israël weer terug heeft gebracht in hetzelfde land waar zij duizenden jaren terug uit verdreven waren.

God laat Zich op vele manieren zien, in de grootsheid van de natuur, in de perfectie van Zijn schepping, maar vooral ook in de trouw aan Zijn volk Israël. En wat kan dat voor ons betekenen?
Dat Hij trouw is aan de beloften die Hij heeft gegeven. Dat Hij niet alleen de weg baant voor de rest van Zijn volk, maar ook als een Vader zorgt voor al Zijn kinderen. Zoals de bijbel dat uitdrukt: ‘het zal worden één kudde en één Herder’ (Joh. 10: 16).

De Herder die Zijn leven gaf voor Zijn schapen is Dezelfde die je het je aan niets laat ontbreken. Die je laat neerliggen in grazige weiden en Die je zachtjes leidt aan stille wateren (Psalm 23). Heeft die Herder niet de weg gebaand naar het huis van de Vader? De plek waar we altijd raad mogen vragen, troost mogen ontvangen, moed zullen krijgen en geloof om bergen te verzetten? Zo baant Hij de weg voor jou naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen.

Als Hij Zijn volk na al die jaren nooit heeft losgelaten, en weer terug heeft gebracht in hun land, zou Hij dan ook niet jou op jouw bestemming brengen? Hij weet precies waar je ’thuisland’ is, waar je gaven en je talenten het meest tot zijn recht zullen komen. Hij zal zorgen dat er een ‘gebaande weg’ is die je mag bewandelen, hand in hand met Hem. Als een kind mag je onbevangen op die weg wandelen, op zoek naar het avontuur. Wat een rust om te kunnen zeggen: ‘mijn voet staat op een geëffende weg’ (Psalm 26: 12).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'