Een hemels leger‘Onze Verlosser, Here van de legermachten is Zijn Naam’ (Jesaja 47: 4)