Een hemelse positie

Als engelen zingen, dan beeft het in de hemel. Dan schudt en trilt het in de atmosfeer. Toen Jezus werd geboren, scheurde de hemel open en er was een menigte van hemelse legermachten die God loofde. We weten niet hoe het ‘daarboven’ is, maar het moet met geen concert hier op aarde te vergelijken zijn. Jesaja maakte in een visioen zo’ n ‘engelenfestival’ mee en dat maakte dat hij uitriep: ‘Wee mij, want ik verga!’ Het was het totale gebeuren van God op de troon met juichende engelen daar omheen, dat hij dacht dat hij zou sterven.

We zijn ons vaak niet bewust dat er nog een andere onzichtbare wereld is, naast de wereld waar wij in leven. We leven ons leven en zijn druk bezig met onze dagelijkse dingen, terwijl er in de geestelijke wereld één en al beweging is. Paulus beschreef al dat er meerdere hemelen zijn. Een zevende hemel komt niet in de bijbel voor. Die komt uit de kabbala, een Joodse mystieke leer. En ook de oude Grieken kenden zeven hemelen. Maar Paulus vertelt hoe hij opgenomen werd tot in de derde hemel en ‘onuitsprekelijke woorden heeft gehoord’ (2 Kor. 12: 2-4). Daarnaast beschrijft hij ook hoe er in een andere hemel een strijd gaande is. De strijd tegen het kwaad in de hemelse gewesten (Ef. 6: 12).

Hoewel we op aarde leven, worden we opgeroepen om rekening te houden met de hemel. Zowel met de hemel waar de strijd wordt gevoerd, als met de hemel waar de troon staat en waar engelen juichen. Jazeker, we zijn nog op aarde, maar God heeft ons al een positie in die derde hemel gegeven, vlakbij Zijn troon. Hoe moeilijk dat soms voor ons mensen te bevatten is, maar we leven tegelijkertijd in verschillende dimensies. Een aardse en een hemelse dimensie. En vanuit die hemelse dimensie kunnen we elke geestelijke strijd overwinnen. Want In Christus zijn we meer dan overwinnaars en zijn al onze vijanden neergelegd als een voetbank voor Zijn voeten. (Hebr. 1: 13).
We zijn niet alleen; al die hemelse legermachten zijn om ons heen. Dichterbij dan we denken.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'