Een hoger Plan

Alles wat van God uitgaat, werpt vruchten af, want in Hem is leven. Daarom zal alles wat uit Hem voortkomt ook leven voortbrengen. Als Zijn Geest in ons is, en wij Hem ruimte geven, zal ook door ons heen Zijn leven stromen. Daarom is het zo belangrijk met Jezus verbonden te blijven, want Hij zegt: wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen’ (Joh. 15: 5).

Soms twijfelen we wel eens als we niet direct die vruchten zien. Dan kunnen we ons afvragen of we wel nuttig en efficiënt bezig zijn. Op zich is het niet verkeerd om dat te overdenken. Zelfreflectie is nodig om scherp te blijven, maar het mag niet ontaarden in twijfel als we weten dat wij onszelf aan Hem hebben overgegeven. Want ‘Hij is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken’ (Efez. 3: 20).

Zijn werken zijn groter dan wat wij zien en we zijn onderdeel van een hoger Plan. Jozef zal tot God geroepen hebben toen hij door zijn broers in de put was geworpen. Hij zal gebeden hebben toen hij onschuldig in de gevangenis zat. Toch zag hij pas vele jaren later dat alles in Gods Plan paste (Gen. 45: 7).

Daarom mogen we moed vatten, want als we niet direct verhoring zien, mogen we weten dat onze gebeden een groter effect hebben op de langere termijn. Misschien mogen we door Zijn genade op Zijn tijd de vruchten daarvan zien. En anders zullen we verbaasd zijn als we straks van Hem horen wat het heeft uitgewerkt. Dan zal de vreugde dubbel groot zijn.
‘Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden’ (Prediker 11: 1).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'