Een kwestie van kiezen

Elke dag zijn er wel momenten dat we keuzes moeten maken. Veel keuzes maken we onbewust, omdat ze deel uitmaken van een dagelijks patroon. Ze zijn zo ingesleten in ons leven dat we er nauwelijks nog over nadenken. We doen de dingen zoals we ze gewend zijn te doen. We doen het zo, omdat we ooit in het verleden een keuze daarvoor hebben gemaakt.

Er zijn ook situaties dat we voor nieuwe keuzes komen te staan. Al vrij snel, misschien wel onmiddelijk, zullen er allerlei gedachten in ons opkomen. Argumenten en overwegingen, die een rol spelen in het besluit wat genomen moet worden. De snelheid waarmee we dan een beslissing nemen, zal afhangen van de gevolgen daarvan, voor zover we die kunnen overzien.

Er is een smalle kloof tussen ‘de kosten berekenen’ en ‘in geloof uitstappen’. Toch zijn het beide bijbelse principes, maar het eerste kunnen we alleen doen voor wat we weten en overzien. Het tweede is voor het pad wat we niet zien. Zo heeft God ons gezond verstand gegeven om verantwoordelijkheid te dragen en van onze kant goede keuzes te maken. Tegelijkertijd zegt Hij: ‘Dat wat je niet weet mag je in Mijn handen leggen, durf je Mij daarin te vertrouwen?’

Vertrouwen komt voort uit overgave. Jesaja zegt: ‘dan zult u een woord van achter u horen’ (Vers 21a).
We kennen Hem als de Herder die ons voorgaat, maar Hij is ook Degene die achter ons staat. Soms is dat nodig omdat we dan een duwtje in onze rug nodig hebben, om stappen te nemen in geloof. Daarbij wil Hij ons ‘rugdekking’ geven. Als een soldaat een onbekend gebied betreed, dan heeft hij iemand nodig die hem dekking geeft, zodat hij niet vanuit onbekende hoeken aangevallen kan worden.
Jezus wil die plaats graag innemen, omdat Hij het gebied kent en weet waar de risico’s liggen. Hij is er al eerder geweest.

Wanneer we een aan Hem overgegeven leven leiden, hoeven we niet bang te zijn voor verkeerde keuzes. Hij staat achter ons. ‘De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren’ (Psalm 121: 5, 8). Dat is een grote gerusstelling. Dan kan je in vol vertrouwen je voet op het water zetten.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'