Een lied in de nacht

In de tijd van Jesaja werd het volk Israël bedreigd door een groot leger van de koning van Assyrië. De vijand trok op naar Jeruzalem en stond voor de poorten van de stad. Toch zegt de profeet Jesaja: ‘Er zal een lied bij u zijn’. Al ligt de duistere dreiging van de dood om je heen als de nacht die over je komt, er zal een lied bij u zijn.

Mensen die Christus kennen en die nacht kennen in hun leven, zullen dat herkennen. Gods troost kan op een bovennatuurlijke manier in je hart worden uitgestort. Ondanks ziekte, zorgen of angst kan de Geest ineens een lied in je hart laten opwellen. Dat kan een Psalm zijn uit de bijbel, of een aanbiddingslied, wat ergens ver weg was weggestopt. Op het moment dat de vijand voor de poort staat en zich laat gelden, komt dat lied ineens naar boven.

David kende die momenten als geen ander. Toen hij vervolgd werd door het leger van Saul en hij zich schuil moest houden in de grot van Adullam, kwam dat lied. ‘Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan’ (Psalm 57: 2). Toen hij op moest trekken tegen de Filistijnen klonk een lied. Toen zijn zoon stierf klonk een lied. In elke nacht van zijn leven gaf Gods Geest hem een nieuw lied om te zingen. En het deed hem opstaan met vernieuwde kracht.

Paulus kende die kracht ook. Toen hij samen met Silas gevangen genomen en gemarteld was. Toen zij in de boeien waren geslagen en in een donkere kerker waren weggestopt klonk een lied (Hand. 16: 29). En God antwoordde en bewoog de aarde zodat de gevangenisdeuren open gingen en de boeien losraakten.
Zo werkt het lied van Gods Geest. Het maakt je hart los van alle zorgen en het plaatst je in de ruimte. Het geeft je troost en kracht en doet angst wijken.

Laat de nacht je niet beklemmen en vastzetten, hoe uitzichtloos het soms kan lijken. Luister naar het lied wat Hij over je wil zingen en zing dan met Hem mee. Laat de Geest je optillen boven de omstandigheden uit, en als de dag aanbreekt, zal je die nacht herinneren als een heilig feest waarin Hij Zijn liefde heeft laten ervaren.
‘Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. Ontwaak, mijn eer, ontwaak, luit en harp; ik zal de dageraad doen ontwaken’
(Psalm 57: 9)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'