Een nieuw begin

Er zal een dag zijn dat iedereen de heerlijkheid van God zal zien. Dat alle volken in alle talen Hem zullen aanbidden. Wat een dag zal dat zijn! Het zal zijn als een Bruidegom die de sluier van Zijn bruid wegneemt en ze elkaar zien van aangezicht tot aangezicht (1 Kor. 13: 12). Nu nog kijken we door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen we Hem kennen en herkennen en Hem eren.

Alles zal dan wegvallen, alles wat onvolmaakt was omdat we nog in een onvolmaakte wereld leven, waar nog ziekte is en dood. Maar in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God belooft zal het anders zijn. Dan zullen lammen lopen, blinden zien en doven horen. Jezus heeft toen Hij op aarde was iets van Zijn hemels Koninkrijk laten zien, door zieken te genezen en doden op te wekken. En vanaf dat moment brak dat Koninkrijk door op aarde. Na Zijn hemelvaart hebben Zijn volgelingen dat werk voortgezet, zoals Jesaja hier profeteerde: ‘Ik zal boden zenden naar de heidenvolken, de veraf gelegen kustlanden die geen tijding over Mij hebben gehoord. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen’ (vers 19).

Zoals die belofte is uitgekomen, zo zal ook die andere belofte vervuld worden, dat wij samen met alle volken Hem zullen zien. Daaruit mogen we hoop putten. En ‘hoop’ betekent dan: vol verwachting uitzien naar een toekomst die zeker is. Zoals het een zekerheid is dat de seizoenen elkaar opvolgen en na de winter de lente zal komen. Zo zeker als dat elke dag de zon weer opkomt en een kind geboren wordt als de zwangerschap is voleindigd. Nu zien we de barensweeën van een wereld die op het punt staat van een nieuw begin. En heel die wereld wacht op de vervulling van Gods beloftes.

David zegt: ‘ik zal de dageraad doen ontwaken’ (Psalm 108: 3). Zo mogen we met hem bidden: ‘Laat Uw Koninkrijk kome’. En Hij zal die gebeden verhoren. Nu nog in een glimp als we zien hoe God in deze tijd mensen geneest, herstelt en bevrijdt. Straks volledig als Hij verschijnt in heerlijkheid. Want: ‘Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Here Jezus!’ (Openb. 22: 20).

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!