Een Schuilplaats voor de zachtmoedigen

We hebben allemaal een plek nodig waar we ons veilig voelen. Een plek waar je jezelf kan zijn zonder dat er over je heen wordt gelopen, of waar je wordt bekritiseerd. In de Psalmen van David leren we God kennen als Degene die zo’n Schuilplaats wil zijn: ‘De Here is mijn Rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting’ (Psalm 18: 3).

Jesaja voegt daar wat aan toe, namelijk dat God een vesting is voor de ‘geringe’. Dat wil zeggen voor diegenen die nederig zijn en de onderste weg willen gaan. Jezus zegt daarover: ‘leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel’ (Matth. 11: 29).
Wanneer we onze ‘ik’ durven in te leveren, worden we transparant en kwetsbaar. Tegelijkertijd belooft God dat Hij ons zal beschermen en dat Hij rust geeft voor onze ziel. Nederigheid geeft rust.

Toch is het niet gemakkelijk om die plaats te bereiken. De bijbel spreekt over een smalle weg. Het is de weg van afsterven aan jezelf en overgave aan Hem. Het is de weg waarop we niet meer strijden voor ons gelijk, of voor onze rechten, omdat we erop vertrouwen dat Hij het recht voor ons zal binnen halen. De mate waarin we God toelaten in ons leven, is de mate waarin we die rust zullen ervaren.

Het proces waarin we leren om ons aan Zijn zorg te onderwerpen, gaat ons leven lang door. Telkens worden we uitgedaagd om ons meer aan Hem toe te vertrouwen. Het zijn de lessen in nederigheid en zachtmoedigheid die Jezus ons leert. En wij gaan zo Zijn vesting binnen met vallen en opstaan. Maar binnen in de vesting zullen we ontdekken hoe ruim de kamers zijn. De wolk van Zijn Tegenwoordigheid zal onze ziel met rust bedekken. We hoeven niet meer voor onszelf te strijden. Zoals Jesaja het zo poĆ«tisch beschrijft: ‘als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt’ (Jesaja 25: 5).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'