Een strijdlustige Held

We kennen God als een liefhebbende Vader, Jezus als de goede Herder en we kennen de Heilige Geest als de Trooster. Maar God is meer dan dat. De Geest van God is ook een verterend vuur, Jezus is de Leeuw van Juda en de toorn van God kan schrik aanjagen als Hij opstaat om Zijn vijanden te verslaan. Dat is een ander Godsbeeld waar ongelovigen vaak op wijzen als ze dood en ellende in de wereld zien. Dan krijgt de God, waar ze niet in geloven, daar wel de schuld van.

Maar het is God Die voor ons strijdt en niet tegen ons. ‘Het is de tegenpartij, de duivel, die rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’ (1 Petr. 5: 8). Hij is het die van het begin af aan een mensenmoordenaar was en leugens rondstrooit (Joh. 8: 44). Als het onkruid woekert dan moet het verdelgd worden. Om die reden is het nodig dat God opstaat en dat doet Hij door Zijn leger in stelling te brengen.

‘En de Heer laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot’ (Joël 2: 11). Als een Generaal voert Hij Zijn leger aan. Een leger van heiligen en engelen die samen optrekken. Die heiligen zijn mensen die gehoor hebben gegeven aan Zijn stem. Het zijn degenen die de Geest verstaan en waarbij de strijdlust is opgewekt.
Het is een opmerkelijk leger, want ‘zij verdringen elkaar niet, al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden’ (Joël 2: 8). Het zijn volwassen zonen en dochters van God, die niet meer in de valkuil stappen om tegen elkaar te vechten, maar schouder aan schouder hun Aanvoerder volgen.

God is als een Held in de hemel opgestaan, en Hij roept helden die hier op aarde de strijd met Hem willen voeren. Een strijd die weliswaar plaatsvindt in de hemelse gewesten, maar waarvan de gevolgen vaak op aarde zichtbaar zijn. Daarom is geestelijk inzicht nodig om op beide fronten scherp te zijn. Kom, doe je wapenrusting aan en trek mee in het leger van overwinnaars!

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'