Een tafel vol dankbaarheid

Er zijn twee krachtige woorden die in staat zijn Goddelijke kracht vrij te zetten in ons leven. Dat zijn de woorden ‘Dank U’. Dankbaarheid plaatst ons in de ruimte. Soms kunnen zorgen of somberheid ons benauwen. Wanneer we onze herinneringen opfrissen en Gods daden weer onder ogen zien, zet dat ons vrij en gaan we de dingen in een ander perspectief plaatsen.

Wat zijn we snel vergeten wat Hij voor ons heeft gedaan. Het Joodse volk had daar een goede oplossing voor gevonden, door op elk feest wat God had ingesteld, Gods grote daden te overdenken en te benoemen. Zo wordt bij Pesach (het Joodse Paasfeest) tijdens de Paasmaaltijd door het jongste kind vragen gesteld waarop de vader uitleg geeft. Hierdoor wordt de uittocht uit Egypte weer opnieuw gevierd.
Hoe vaak vieren we dat God onze Voorziener is en wat Hij voor ons doet? Natuurlijk hebben we ook onze christelijke feestdagen, maar Paulus zegt niet voor niets: ‘Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’ (1 Thessalonisenzen 5:18). 
’In alles’ betekent: bij alles wat we doen en in alle omstandigheden. Dat is niet zo eenvoudig, want heel snel laten we ons beïnvloeden door onze emoties of wat er om ons heen gebeurt.

Juist op de moeilijke momenten is het nodig om Gods daden te herinneren. Bedenk dan wat de bekende Psalm 23 ons leert: ‘Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders’. Juist in dat dal mogen we ons herinneren op welke manier Hij met Zijn stok en staf heeft overwonnen. Net als het Joodse Pesach mogen we bij de gedekte tafel vieren wat Hij heeft gedaan. Die tafel bevindt zich in het dal, voor de ogen van onze tegenstanders. Daar waar we de zwaarste momenten beleven, daar mogen we Gods daden benoemen. Zodat Hij Zich weer opnieuw kan laten zien.
Laten we aan tafel gaan….

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!