Een teken van boven

God daagt ons regelmatig uit om ons geloof op te rekken, en meer van Hem te verwachten dan wat wij in het zichtbare kunnen zien. Voor alle dingen die we zelf kunnen verwezenlijken, hebben we onze gaven en talenten ontvangen. Maar voor dingen die in onze ogen onmogelijk zijn, wordt geloof gevraagd. Geloof in de God Die onmogelijke dingen mogelijk maakt. En als we daar moeite mee hebben, dan zegt Hij: ‘Daag Mij uit en vraag een teken’.

Toen Gideon de opdracht kreeg om tegen het enorme leger van de Midianieten op te trekken, leek dat hem zo’n onmogelijkheid. Daarom vroeg hij God om een teken als ‘bewijs’ dat hij het goed begrepen had en dat God met hem zou zijn (Richt. 6: 36). En God kwam hem zelfs twee keer daarin tegemoet.

Ook de koning van Juda mocht van God een teken vragen en hoewel zijn antwoord heel vroom klonk (‘ik wil de Here niet op de proef stellen’ -Jes. 6: 12), was God daar niet blij mee. Jesaja laat de koning zelfs weten dat hij God vermoeit met zo’n instelling.

Jazeker, Jezus zei: ‘zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven’ (Joh. 20: 29). Maar dit zei Hij, omdat Hij Zichzelf niet hoeft te bewijzen als de Zoon van God. Om diezelfde reden deed Hij geen wonderen op verzoek van de Farizeeërs (Matth. 16: 4) en deed Hij geen trucs voor Herodes (Luk. 23: 8). Maar het is anders als God ons uitnodigt om onze voet op het water te zetten, en we nog onwennig en onzeker zijn. Dan wil Hij ons daarin tegemoet komen, want het is Zijn verlangen dat we moed vatten om grote dingen te doen.

Als wij gehoorzaam willen zijn, dan reikt Hij ons de hand, zodat we daadwerkelijk op het water durven lopen. Hij is de God van tekenen en wonderen. Soms mogen we een teken van Hem vragen, zodat Hij, wanneer we dan uitstappen, die wonderen kan doen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'