Een tijd van voorbereiding

Verwachten zegt iets over verlangend uitzien. Als een moeder in verwachting is, dan ziet zij uit naar het kind wat gaat komen. Het is nu nog verborgen in de moederschoot, maar alles wordt in gereedheid gebracht. De kinderkamer wordt klaar gemaakt en vol vreugde wordt er uit gekeken naar het moment dat het gaat gebeuren. Eigenlijk is de periode die aan iets vooraf gaat net zo belangrijk als de gebeurtenis zelf. Het is de tijd van voorbereiden en klaar maken.

Jesaja spreekt over degenen die verwachten dat de Here verlossing zal geven. Het volk Israël zag uit naar God Die hen uit hun ballingschap zou bevrijden. Die hen terug zou brengen naar Jeruzalem. De profeet roept het volk op om zich daarop voor te bereiden. Het niet van menselijke kracht te verwachten, maar alleen van Hem, de eeuwige God, de Here, de Schepper van de einden der aarde.
Hoe bereid je je voor op wat God zal gaan doen?

In Psalm 24 wordt de komst van de Koning aangekondigd. De poorten worden in gereedheid gebracht. Het woestijnzand wordt weg gegraven, waardoor het lijkt alsof de poorten hoger worden en de ‘hoofden’ zich verheffen.
Wie een koning in zijn huis verwacht zal zijn huis schoonmaken, zoals het zand uit de poorten werd gegraven. Verlangend uitzien is niet voldoende, er is ook werk te doen. ‘Schep mij een rein hart, O God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest’ (Psalm 51: 12).

We mogen ons hoofd omhoog heffen en Hem laten weten dat we uitzien naar meer van Hem. De Geest in ons zal dan het verlangen opwekken en vreugde geven. Dan zullen we ervaren dat onze kracht vernieuwd wordt. Hoe meer we ons openen en onze stem verheffen en uitroepen naar Hem:
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'