Een veilige Schuilplaats

De bijbel is een boek vol beeldspraak. De profeten zien visioenen en gezichten en spreken uit wat zij zien. Jezus sprak Zelf ook vaak door middel van gelijkenissen en metaforen. Dat doet God omdat Zijn Wezen niet in woorden te vatten is. Die zijn te beperkt. Misschien dat Hij daarom het Hebreeuws heeft gekozen als taal voor Zijn volk en Zijn Woord. Omdat het Hebreeuws zowel woorden als getallen als beelden met zich meedraagt.

Jesaja beschrijft de aanwezigheid van God als een wolk en rook overdag en een vuur in de nacht. Ook dat is beeldspraak. Hij verwijst naar hoe God Zich liet zien aan het volk Israël, toen het door de woestijn trok.
Een wolk en rook ontstaat als water met vuur samenkomen. Water en vuur zijn de elementen waarmee de Heilige Geest wordt beschreven. God is altijd bij Zijn kinderen door Zijn Geest die in ons is uitgestort. Daardoor leidt Hij ons, spreekt Hij tot ons en beschermt Hij ons.

De Heilige Geest is onze beschutting waar Jesaja over spreekt. In het Oude Testament was het nog geen Pinksteren geweest en was de Geest nog niet uitgestort. Daarom kon de profeet niet anders spreken, dan in de vertrouwde beelden die God hem gaf. De wolk en het vuur herkende hij.

Zo spreekt God ook tot ons in beelden die we herkennen. Als Hij Zich laat kennen als een schuilplaats en een beschutting, dan weten we dat we bij Hem veilig zijn. Ieder heeft daar zijn eigen voorstelling van. De één ziet een hut in de natuur, de ander een kasteel op een rots. Dat mag, want God heeft met iedereen een unieke relatie en gebruikt onze verbeelding en fantasie om Zich aan ons te laten zien.

Door Zijn Geest in ons spreekt Hij door die beelden heen en maakt Hij het bovennatuurlijke begrijpelijk voor ons. Zo komt Zijn heerlijkheid dichterbij ons. ‘Geen mens kan God zien en in leven blijven’ (Ex. 33: 20), want ‘onze God is een verterend vuur’ (Hebr. 12: 29). Maar tegelijkertijd beschermt Hij ons tegen Zichzelf en mogen we in Zijn Tegenwoordigheid zijn. Zijn Geest in ons is een mysterie, maar wel een heerlijke werkelijkheid.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'