Een weg in de wildernis

Met de wildernis bedoelen we een woest, onbewoond gebied. In de oorspronkelijke tekst staat hier ‘Arabah’ en dat is het gebied ten zuiden van de Dode Zee, de vallei waar de Jordaan doorheen stroomt. Het wordt gekenmerkt door scherpe rotsen, diepe kloven en een heet klimaat waardoor een droog landschap is ontstaan. Met verwijzing naar dit gebied werd deze profetie van Jesaja letterlijk vervuld door de komst van Johannes de Doper, die vanuit Arabah de weg baande voor Jezus (Matth. 3: 1-3).

De woorden van Jesaja hebben echter ook een geestelijke betekenis. Elk mens, elk hart dat God nog niet heeft ontmoet is ten diepste een verwilderd gebied. Daar waar de Geest niet woont is leegte en niet meer dan een droge woestijn, met puntige rotsen waar mensen kunnen ronddolen, op zoek naar een veilige schuilplaats, een plek om thuis te zijn. Ieder mens probeert in die wildernis een weg te banen naar een bestemming, maar zal steeds weer uitkomen bij de Dode Zee. Een plek waar in feite geen echt leven te vinden is.

Maar in die wildernis is een Weg gebaand, zoals de Jordaan dwars door die droge en woeste vallei heen stroomt, als een rivier van nieuw leven. De naam Jordaan is afgeleid van ‘Yarad’ wat afdalen betekent, omdat de rivier vanaf het Hermon gebergte afdaalt naar de vallei. Zoals Jezus vanuit de hemel afdaalde en mens werd, om in ons woeste, verwilderde leven plaats te nemen.
Maar ook wij zullen moeten afdalen, onze trots en onze ik moeten afleggen, en Hem die plaats moeten geven. Zoals het volk Israël de Jordaan over moest steken om het beloofde land in te kunnen trekken, zo mogen we de wildernis achter ons laten. Hij heeft de weg voor ons gebaand en wij mogen Hem volgen.

Onze bestemming ligt niet in de wildernis, maar in een land van hemelse vruchten, van melk en honing. Daar waar we de liefde van onze God mogen proeven, en waar volop Leven is. Een plek waar we volledig tot ons doel kunnen komen en waar de paden recht zijn. Dat is de plaats waar Hij ons naar toe roept: ‘Kom Mijn geliefd kind, kom bij Mij als je vermoeid bent van je tocht door het woeste land, van je klimtochten door de bergen, en van je zoeken naar beschutting. Kom bij Mij als je belast bent met vragen zonder antwoorden, kom bij Mij en Ik zal je rust geven.’
(Matth. 11: 28-30).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'