Een zuiver hart

Niet alleen onze werken en daden zijn bij God bekend, maar Hij ziet ook onze gedachten en onze overwegingen. Hij is onze Schepper en Maker en weet wat in ons omgaat. Zijn Geest doorzoekt de diepten van ons hart en ziet de dingen die voor onszelf vaak nog verborgen zijn. Daarom mogen we Hem ook bidden om die bronnen aan te boren en ons bekend te maken, zodat we onszelf beter leren kennen. Ons hart is arglistig (Jeremia 17: 9), en soms spelen er beweegredenen waaruit wij handelen en spreken waar we onszelf niet altijd van bewust zijn.

David bad: ‘Doorgrond mij o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg’ (Psalm 139: 23-24). God wil onze gedachten zuiver maken, zodat we transparant zijn voor elkaar en voor Hem. Is het niet ons verlangen dat onze gebeden effectief zijn en verhoord kunnen worden? Dat kan alleen als ze geen verborgen agenda’s bevatten.

‘Wie zal de berg van de Here beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart’ (Psalm 24: 4).
Het is gemakkelijker om gericht te zijn op je daden en je werken, want die zijn zichtbaar voor iedereen. We willen graag goed voor de dag komen, daarom zullen we daar sneller aandacht voor hebben. Maar onze overleggingen en overwegingen zijn onzichtbaar voor anderen. Niemand kan ze toetsen dan jijzelf en God. En de blinde vlekken die wij niet zien zijn bij Hem wel bekend. Daarom mogen we Hem vragen die aan ons te openbaren.

Die gebeden zijn niet zonder risico, want dan kan het zo maar gebeuren dat Hij anderen gebruikt om zaken aan het licht te brengen, die ons pijn kunnen doen. Niet dat anderen ons hart kunnen zien, maar dat we ineens bewust worden van onze eigen reacties, alsof we een spiegel voorgehouden krijgen. Dat is het snoeiproces waarin Hij ons hart zuiver maakt. Dan ligt de keus bij ons om daar iets mee te doen, maar Zijn Geest in ons is daarbij onze Helper. Hij zorgt ervoor dat op al die plaatsen waar gesnoeid is prachtige vruchten tevoorschijn komen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'