De Eerste en de Laatste

In de tijd van Jesaja had elk volk zijn eigen god. De Egyptenaren en de Assyriërs hadden hun eigen godsdienst met hun rituelen, priesters en offerdiensten. Maar het waren goden die niet konden spreken en niets konden doen. De enige ware God maakte Zichzelf bekend aan het volk Israël als Jahweh, Ik ben. De eeuwige God, Die er altijd was geweest en er altijd zal zijn. De Eerste en de Laatste, de Alpha en Omega, het Begin en het Einde.

God daagt hier de andere goden uit: ‘wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten? Laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken’ (Jes. 44: 7)
Ook al waren er in die tijd waarzeggers, magiërs en tovenaars met hun occulte praktijken, God liet altijd zien dat Hij alleen de Almachtige is. Zoals de staf van Aäron aan het hof van Farao op de grond een slang werd, en de magiërs met hun bezweringen hetzelfde deden: ‘Want ieder wierp zijn staf neer en zij werden tot slangen, maar de staf van Aäron verslond hun staven’ (Ex. 7: 12).

Ook in deze tijd heeft ieder zijn eigen god, maar klinken de woorden van Jesaja nog net zo krachtig. God is niet achterhaald door wetenschap en kennis van mensen. Hij is meer dan religie of spiritualiteit. Ook nu zijn er, net als toen ‘wijzen’ en magiërs, die proberen te misleiden, maar de staf die in onze handen is gelegd heeft ons autoriteit gegeven om onze voet op dezelfde slangen te zetten.

Jezus heeft aan het kruis en door Zijn opstanding laten zien dat Hij Overwinnaar is en oppermachtig. Hij is de Weg de Waarheid en het Leven. In alles mogen we dat voor ogen houden en van daaruit onze plaats innemen.
‘Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd’ (Kol. 2: 15).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'