Eet het goede

Er wordt aan ons voedsel tegenwoordig nogal wat toegevoegd om het langer houdbaar te houden, of om het een mooie, aantrekkelijke kleur te geven. Veel van die stoffen zijn echter niet gezond. Het vraagt van ons dan ook steeds meer aandacht om echt gezond voedsel tot ons te nemen.

Wat de profeet hier bedoelt heeft niets te maken met natuurlijk voedsel, maar met wat ons geestelijk vult. Toch valt die vergelijking wel door te trekken, want ook op geestelijk gebied komt er nogal wat ‘rommel’ naar ons toe, wat er aan de buitenkant aantrekkelijk uit kan zien. Via de verschillende (social) mediabronnen, films of tv worden we overstelpt met allerlei beelden die onze ziel en geest beïnvloeden. De vraag is of we het goede daaruit filteren en door de grote hoeveelheid ‘lawaai’ Gods stem nog kunnen verstaan. Die wordt zo vaak overschreeuwd door zoveel andere stemmen.

Job had een verbond met zijn ogen gesloten (Job 31: 1) en Jezus zei: ‘Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u (Matth. 18: 8). Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor onze oren. Waar geven we gehoor aan? Kunnen we ons oren nog spitsen voor wat God ons te zeggen heeft? Slaan we de bijbel nog open om Zijn woorden tot ons door te laten dringen? Het meeste wat we daarin lezen heeft tijd nodig om te laten bezinken en ‘verteerd’ te worden. Hij wil op zoveel manieren elke dag tot ons spreken. Laat het vandaag niet aan je voorbij gaan, maar luister aandachtig. En laat je ziel vreugde scheppen in de overvloed die Hij heeft opgediend. Er staat een rijke maaltijd klaar, dus eet en drink het goede. Zoek tussen alle broden naar het levende Brood. Wie een oor heeft die hore…

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'