Eeuwige vreugde en blijdschap

Terwijl het volk Israël in Babel verblijft, houdt de profeet Jesaja het volk Sion voor ogen. In Babel verbleef het volk in ballingschap, was er onderdrukking en angst. In Sion zal er geen verdriet of gezucht zijn, maar eeuwige vreugde en blijdschap.
Sion was de bergvesting die door David was veroverd, dat later Jeruzalem werd waar Salomo de tempel bouwde. Tegelijkertijd staat Sion ook symbool voor het hemelse Jeruzalem, de plek waar God alle tranen zal afwissen (Openb. 21: 4).

Sion is de plek waar God woont. Als je dat gaat beseffen, dan is Sion dichterbij dan je denkt. Niet ver weg of later in de hemel, maar hier en nu, diep in ons hart.
Zoals God de tempel vulde met Zijn heerlijkheid (1 Kon. 8: 11), zo wil Hij nu komen om ons te vullen met kracht en vreugde, hoe de omstandigheden ook zijn.

Daarom zijn de woorden van de profeet ook voor deze tijd, en wordt ons voortdurend in Sion, Christus voor ogen gehouden. Zoals ook Petrus daarnaar verwijst: ‘Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’ (1 Petr. 2: 6).

Als we onze focus op Hem houden zullen verdriet en gezucht wegvluchten. Wonderlijk maar waar, want de blijdschap die Hij geeft is niet oppervlakkig en wordt niet veroorzaakt door de omstandigheden, maar door de liefde van Hem die alle kennis te boven gaat.

‘Want de vreugde van de Here, dat is Uw kracht’ (Nehemia 8: 10).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'