Gebaande wegen en rechte sporen

Het volgen van Jezus betekent dat je jouw voet zet in de sporen die Hij heeft achter gelaten. De weg is dus al door Hem gebaand. Dat betekent niet dat je nooit meer tegenslag of moeite zult tegenkomen, maar dat Hij daar al eerder doorheen is gegaan. Dat maakt dat de weg geëffend en begaanbaar is. Hij zal je nooit een kant opleiden waar jij niet kan gaan omdat het te zwaar of ontoegankelijk is.

Hij neemt geen omwegen, tenzij je er zelf voor kiest om een andere route te nemen. Die vrijheid geeft Hij, omdat Hij ons nooit zal dwingen dezelfde weg te gaan die Hij is gegaan. Soms, als je op je weg een berg of een dal tegenkomt, stelt Hij je voor de keuze: Durf je deze berg te beklimmen en ga je door dit dal? Je mag dan blijven wachten om moed te verzamelen en Hem de tools te vragen die je nodig hebt om door te gaan. Dat is niet erg, want God geeft je de tijd die je nodig hebt om je te bekwamen.

Dat zijn de momenten van karaktervorming en geloofsopbouw. Het zijn de dagen waarop Hij zegt: ‘Kijk nu even alleen naar Mij en niet naar de omstandigheden.’ De weg over het water is een effen weg, maar je moet wel je ogen op Jezus gericht houden om niet weg te zinken in de golven. Maar uiteindelijk zal Hij je de hand reiken om je verder te leiden.

Daar waar U gaat, daar wil ik volgen
Leid mij in het rechte spoor
Over de bergen en de golven
Gaat U mij maar altijd voor
Als ik angstig of vertwijfeld wacht
Dan bent U daar en roept mijn naam
U geeft mij moed en nieuwe kracht
Om verder achter U te gaan.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'