Gedragen leed‘Voorwaar onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. …en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jesaja 53: 4, 5)