Gedragen leed

Hoe vaak wordt deze profetie van Jesaja gebruikt als een belofte voor genezing van ziekte. Als Jezus alle ziekte heeft gedragen van het verleden, heden en de toekomst, dan zou er geen ziekte meer kunnen bestaan. Hoe veel mensen hebben deze woorden geproclameerd, zich vol verwachting en hoop aan deze beloftes vastgeklampt? Entoch blijkt het soms anders te lopen en zien we mensen ziek worden, lijden en sterven.

Soms wordt er dan een verklaring gezocht in de veronderstelling dat er niet genoeg geloof was. Alsof we onszelf, anderen of misschien God zouden moeten overtuigen dat er een reden moet zijn waarom er niet altijd genezing plaatsvindt. Bovendien is het gevolg dat er dan een schuld blijft liggen bij degene die ziek is, of degene die voor genezing bidt. Terwijl het offer van Jezus er juist was om alle schuld weg te nemen.

Petrus liet zien dat de woorden van Jesaja vooral betrekking hebben op het wegnemen van zonde en schuld, en niet zozeer op lichamelijke genezing: ‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij door de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen’ (1 Petr. 2: 23).

Het is niet eenvoudig om te accepteren dat God niet werkt met vaste formules. De Bijbel is geen spreukenboek waaruit we willekeurig kunnen citeren om iets te bewerkstelligen. Pas als de Heilige Geest in ons dat woord heeft bevestigd kunnen we het toepassen op onze situatie. Maar hoe vaak wordt de stem van de Geest niet verward met ons eigen verlangen?

Misschien moeten we leren om het lijden meer te omarmen. Niet omdat God niet geneest, zeker niet, Hij is Jehova Rapha, onze Heelmeester (Ex. 15: 26). Jezus geneest nog steeds, want Zijn Koninkrijk is een Koninkrijk van kracht. We mogen ons dus blijven uitstrekken naar genezing, maar in de weg daarnaar toe ook accepteren dat het lijden ons dichter bij God kan brengen.
Job zei: ‘Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien’ (Job 42: 5). Het lijden geeft ons oog voor onze vergankelijkheid en de grootheid van God. Tegelijkertijd mogen we temidden van het lijden de vrede, kracht en nabijheid van God op een bijzondere manier ervaren.

Zoals Jezus zegt: ‘…opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16: 33).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'