Gedragen of geslagen

God wil een Rustplaats voor ons zijn, temidden van een wereld die voort dendert en waar alles steeds sneller gaat. Iedereen lijkt daarin te worden meegezogen. Over Israël werd geprofeteerd dat van dat grote volk, slechts een overblijfsel zou blijven vertrouwen op God. Niet alleen in Israël, maar ook in ons land lijkt er slechts een minderheid te zijn die nog tijd neemt om stil te worden en rust te vinden bij God. Niet alleen lichamelijke rust, maar rust voor de ziel. Zoals David zong: ‘mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil’ (Psalm 62: 2).

Jesaja begint zijn uitspraak met een ‘maar’, omdat hij eerder verwijst naar mensen die hun vertrouwen en rust ergens anders zoeken, namelijk ‘op hem die hen geslagen heeft’. Hij bedoelde daarmee het verbond wat gesloten was met de koning van Assyrië. Een goddeloos verbond met een goddeloze koning maar met een groot leger. Een verbond met als doel om in rust en vrede te kunnen leven.
Het was een compromis. Zekerheid zoeken in zichtbare dingen.

In feite zien we dat in deze tijd zo vaak gebeuren. De mens zoekt zijn heil en zekerheid bij andere mensen, in wetenschap, in materiële zaken, in geld, status of carrière. En wat kan daar allemaal uit voortkomen? Afgunst, begeerte, competitie, zorgen… Het geeft meestal alleen maar meer stress en onrust voor de ziel.   Je zou kunnen zeggen: ‘je wordt er eerder door geslagen dan gedragen’.

Alleen bij God komt onze ziel werkelijk tot rust. Want Hij is trouw. Jesaja noemt dat woord niet voor niets. Het woord wat met ’trouw’ is vertaald, betekent ook ‘waarheid’, ‘zekerheid’ of ‘stabiliteit’. God blijft Dezelfde, Hij is de “Ik ben”. De altijd Onveranderlijke, zoals een Rots temidden van woeste golven. Bij Hem mogen we onszelf zijn, hoeven we niet ons niet beter voor te doen, hoeven we niet te strijden. ‘Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind’ (Pred. 4: 6)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'