Geen aanklacht meer!

God is trouw en geduldig. Daar waar Hij een werk begonnen is, dat voltooit Hij. Ondanks het falen van mensen, gaat Hij met hen door. Dat is genade. Het volk Israël heeft God vele malen losgelaten, andere goden gediend, gemopperd, maar toch heeft Hij hen nooit verworpen. Omdat God ooit beloofd heeft hen trouw te blijven, houdt Hij daaraan vast, door alle eeuwen heen. ‘Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ (Rom. 11: 29).

Onberouwelijk, betekent dat God hier niet op terugkomt, Hij heeft er geen spijt van. Wat over Israël wordt gezegd, geldt ook voor ons. ‘De Here zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, Here is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los’ (Psalm 138: 8).
Dat geeft moed en hoop, want hoe vaak worden we niet aangeklaagd als we gefaald hebben. Als we met onze mond te snel zijn geweest, of met ons handelen te traag. Er kunnen dan allerlei gedachten in ons op komen, omdat we in onszelf teleurgesteld zijn. Maar de genadegaven en roeping van God zijn onberouwelijk.

‘Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam’ (Openb. 12: 10). Deze krachtige proclamatie mogen we voor ogen houden op elk moment dat er een aanklacht wordt ingefluisterd. God zal ons nooit verwerpen, omdat aan het kruis voor elke tekortkoming de prijs al betaald is. Daarom mogen we opstaan als we zijn gevallen. Misschien met knikkende knieën en bevende handen, maar de woorden van Jesaja willen ons daarbij moed inspreken:

‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt’ (Jesaja 41: 10).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'