Geen nummer maar een naam

Zo persoonlijk wil God met ons om gaan dat Hij ons bij naam roept. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft’, zegt de bekende tekst in Joh. 3: 16. Het komt een stuk dichterbij als we beseffen dat het om jou en mij persoonlijk gaat. De wereld klinkt zo algemeen, maar God kent mij bij naam.

God noemde Abram bij naam toe Hij hem een groot nageslacht beloofde (Gen. 15: 1).
Hij riep Mozes bij naam, om het volk Israël uit Egypte te leiden (Ex. 3: 4). Hij riep Samuël, Gideon en David bij naam. Jezus riep Zijn discipelen bij hun naam en Saulus werd bij naam geroepen toen hij de gemeente vervolgde: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?’ (Hand. 9: 4). Saulus werd Paulus, want na een ontmoeting met Jezus blijft niemand meer dezelfde.

De goede Herder ‘roept Zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten’ (Joh. 10: 3). Hij roept ons bij naam en brengt ons in de ruimte. We zijn niet een nummer, maar we zijn door Hem gekend. Zelfs als ik de enige was geweest waarvoor Hij moest komen, dan had Jezus nog dat kruis op Zich genomen. We mogen een persoonlijke intieme relatie met Hem hebben, waarin Hij Zijn hart en verlangen met ons wil delen. En wij mogen van onze kant, onze dromen, wensen, worstelingen en vragen bij Hem neerleggen.

En straks mogen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht zegt de bijbel. Zo dichtbij. Dat is iets om naar uit te kijken, maar ook iets wat we nu al mogen beleven en ervaren. Wat een wonder..

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'