Geloven in de praktijk

Je leven toevertrouwen aan God betekent dat je al je zaken in Zijn handen durft te leggen. God is geen Minister van Geestelijke Zaken, maar Koning van ons leven. Hij weet tegen welke praktische vragen we soms aanlopen en wil daarin raad geven. Daarbij mogen we zien dat Hij soms op bovennatuurlijke manier oplossingen aanreikt.

God werd mens in Jezus Christus en werd regelmatig geconfronteerd met de praktische problemen van het leven, waar geen enkel geestelijk doel mee gediend leek te zijn. Een bruiloft waar de wijn opraakte, een samenkomst waar geen eten was, een paar vissers die niets hadden gevangen. Ook daar greep Jezus in, maar altijd op zo’n manier dat Hij mensen activeerde om in geloof uit te stappen. Om dingen te doen die schijnbaar nutteloos leken. Geloof in Hem zet wonderen vrij. Dan wordt water wijn, hebben 5000 mensen genoeg aan 5 broden en 2 vissen en kunnen de netten de hoeveelheid vis niet aan.

Als we onze vragen aan God voorleggen, daagt Hij ons uit om onbegrijpelijke en soms schijnbaar onzinnige dingen te doen. Maar wat zou er gebeurd zijn als de dienaren op het feest de vaten niet met water hadden gevuld? Als de jongen zijn broden en vissen niet had gegeven of als de vissers niet hun netten opnieuw hadden uitgegooid?

Als we onze voet niet op het water durven zetten, gaat het wonder aan ons voorbij. Leven met God is een groot avontuur waarin het onmogelijke mogelijk wordt als we het samen met Hem doen. Dan hoeven we niet meer onrustig, onzeker of bezorgd te zijn, want vrede (en vreugde) zal ons hart vullen omdat Hij al onze zaken voor ons in orde brengt.
‘Vertrouw uw weg aan de Here toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen’ (Psalm 37: 5).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'