Geroepen en gezonden

Er is een opdracht gegeven, er is een roep uitgegaan. God is een werk aan het doen en Hij zendt Zijn helden uit om dat werk uit te voeren. Wie zijn die helden?

Het zijn degenen die God heeft geheiligd en die gehoorzaam willen zijn. Zij zijn het ‘die het Lam volgen waar het ook naar toe gaat’ (Openb. 14: 4). Zij zijn het ‘die vòòr de troon van God staan en Hem dienen dag en nacht in Zijn tempel’ (Openb. 7: 15). Zij zijn de strijders voor Gods gerechtigheid. De Jozuas, de Gideons, de Daniëls en de Esthers van deze tijd. Een leger van herders, evangelisten, leraars, apostelen en profeten die niets liever willen, dan zien dat het Koninkrijk van God baanbreekt.

Het zijn geen supermensen, maar mensen die zich bewust zijn van hun eigen zwakheden, want in hun zwakheid kan God Zijn grootheid laten zien. Zoals Paulus dat proclameerde: ‘ik zal roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig’ (2 Kor. 12: 9-10).

Die helden heeft God autoriteit gegeven om hun voet te zetten op slangen en schorpioenen. Om getuige te zijn van Gods grote daden en daarvoor ingezet te willen worden. ‘In de Naam van Jezus zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden’ (Markus 16: 18).

Er klinkt een roep vanuit de hemel: ‘Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor ons gaan?’ Zou je die vraag net als Jesaja durven te beantwoorden met: ‘Zie hier ben ik, zend mij’ ?

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'