Geroepen en uitgezonden

God is de Eeuwige, de Onveranderlijke. God is door alle generaties heen Dezelfde gebleven. Zijn Naam is ‘Ik Ben’ en niet ‘Ik Was’. Dat betekent dat alles wat we van Hem lezen in de bijbel ook voor deze tijd nog steeds geldt. Zijn trouw aan Abraham, Zijn wonderen door Mozes, Zijn kracht door Elia, Zijn genade en liefde in Jezus. Het is niet allemaal voor vroeger, maar ook voor nu en voor alle tijden. De bijbel is niet een saai boek voor oude mensen, maar levend en krachtig voor de generatie van nu. God spreekt nog steeds en Hij zoekt mensen door wie Hij ook in deze tijd Zijn krachtige daden wil laten zien.

God roept mensen. Dat heeft Hij vroeger gedaan, vanaf het begin en dat doet Hij nog steeds. God riep Adam en Eva in het paradijs om de schepping te onderhouden. God riep Noach om een ark te bouwen, God riep Abraham om naar een ander land te trekken en een volk voort te brengen. God riep Jozef om het volk Israël van de hongersnood te redden. God riep Mozes om het volk uit Egypte te halen en Jozua om het naar het beloofde land te brengen. God riep koningen en profeten om het volk te leiden en hen op God te wijzen.

Jezus kwam om de wereld te redden en Hij riep Zijn discipelen om daarvan te getuigen (Hand. 1: 8). Die roep klinkt nog steeds tot jou en mij. Niet alleen tot theologen, evangelisten of zendelingen, maar we zijn allemaal ‘uitgezonden’ met dezelfde missie en dezelfde Boodschap uit Johannes 3: 16: ‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…’
Heb je die roep van God gehoord?
Ben je beschikbaar? Dan maakt Hij je bekwaam en je zult je verbazen over wat dan allemaal mogelijk is.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'