Geroepen en uitgezonden'Hij Die generaties riep vanaf het begin! Ik de Here, Die de Eerste ben, en bij de laatste ben Ik dezelfde' (Jesaja 41: 4)