Geroepen voor grotere werken

Als we in de bijbel lezen over de handen, de armen of de schoot van God dan gaat dat je voorstellingsvermogen te boven. Hoewel God ons naar Zijn beeld heeft gemaakt is dat toch moeilijk te bevatten. Heeft God armen en benen? Ja! God heeft een lichaam en dat zijn wij!

Als je dat zo interpreteert, ga je sommige teksten toch anders lezen. Als Zijn arm heerst, dan zegt dat iets over de autoriteit die wij hebben ontvangen. Als lammetjes in Zijn schoot worden gedragen, dan zegt dat iets over onze plicht tot zorgdragen en beschermen. ‘Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden’ (1 Kor. 12: 18).

Als lichaam van Christus zijn wij ambassadeurs van Gods Koninkrijk. Jezus leeft in ons en wil zichtbaar zijn door onze houding, handelingen en woorden heen. Op aarde was Jezus maar ‘beperkt’ en kon Hij alleen maar de mensen bereiken in Zijn omgeving. Nu Zijn Geest is uitgestort in een lichaam wat wereldwijd kan bewegen, is Hij tot veel grotere dingen in staat. Dan wordt duidelijk wat Hij bedoelde toen Hij zei: ‘Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader’ (Joh. 14: 12).

Jezus ging naar de Vader, maar liet ons niet als wezen achter. Sinds op Pinksteren Zijn Geest werd uitgestort, blijft het Hoofd met het lichaam verbonden. Sinds Pinksteren zijn op wonderlijke wijze grotere werken mogelijk dan Hij deed. En wij, als leden van Zijn lichaam zijn geroepen om die werken uit te voeren. Wat een uitdaging!

Je hebt een hart om te vergeven en oren die verstaan.
Handen om te geven en voeten om te gaan.
Je hebt een tong om te spreken wat Ik zeggen zou.
Dus ga Mijn kind – de wereld wacht …..op jou!

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'