Gesloten deuren

De deur achter je sluiten heeft een dubbele betekenis. Het kan letterlijk bedoeld zijn, zoals dat gebeurde bij Noach, die met zijn gezin in de ark ging, ‘en de Here sloot de deur achter hem toe’ (Gen. 7: 16). De deur van de ark werd letterlijk gesloten en het oordeel van God ging aan Noach en zijn gezin voorbij.

Of zoals het ging in Egypte, waar het volk van Israël de deur moest sluiten, nadat het bloed van het lam op de bovendorpel en de deurposten was aangebracht (Ex. 12: 22). En in die nacht ging het oordeel van God aan hun deur voorbij.

De deur sluiten heeft ook een symbolische betekenis. Het betekent dat je iets achter je laat, waar je geen deel meer aan hebt, waar je de deur voor hebt gesloten.
Jesaja zegt dat we de deur moeten sluiten totdat de ‘gramschap van God over is’. Paulus noemt het de ’toorn’ van God en in beide woorden zit iets van Gods oordeel. Er zal een dag zijn, zegt Jesaja, dat de maat vol is, een ogenblik, dat Gods oordeel over de wereld gaat.

Maar dan zegt Jezus: ‘Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden’ (Joh. 10:9). De uitdrukking ‘ingaan en uitgaan’ is een Hebreeuwse zegswijze voor ‘leven’. Jezus zegt letterlijk, als je Mij leert kennen en Mij wilt volgen’ dan ben Ik de deur naar een nieuw leven. Dan gaat Gods toorn aan je voorbij, want die heb Ik al voor je gedragen. Mijn bloed aan het kruis is als het bloed van dat lam wat op de deurposten was aangebracht. Zoals het volk Israël daardoor werd beschermd, zo bescherm Ik jou en kun je schuilen bij Mij als het donker wordt en die laatste dag aanbreekt.

Als we door Hem dat nieuwe leven ingaan zullen we weide vinden. Zoals David zong in die bekende Psalm: ‘Hij doet mij neerliggen in grazige weiden’ (Psalm 23: 2). Daar vinden we rust en vrede en zijn we veilig. Die uitnodiging kunnen we niet afslaan. Kom, en sluit de deur van het oude leven achter je. Het nieuwe leven is begonnen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'