Niet gezocht en toch gevonden

Dat is een schijnbare tegenstelling; hoe kan je iemand vinden als je niet zoekt? Het wordt anders als die Iemand God is. Paulus zegt: ‘Er is niemand die God zoekt’ (Rom. 3: 11). En toch wordt Hij gevonden. Omdat het God Zelf is Die Zich laat vinden. Hij verlangt er naar om gevonden te worden, daarom doet Hij alles om Zich te laten zien.

God spreekt hier door Jesaja heen en heeft het niet bij woorden gelaten. In Jezus werd Hij mens om nogmaals te zeggen: ‘Hier ben Ik’. ‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ (Joh. 1: 14).
Vreemde goden proberen een weg te wijzen waar God zou zijn, door goede werken, meditatie of zelfkastijding. De Enige Ware God wijst geen weg maar is Zelf die Weg. Hij is afgedaald om Zich te laten vinden. Jezus is de Enige, volkomen God en volkomen mens Die zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Joh. 14: 6).

Maar hoe komt het dan toch dat zoveel mensen Hem niet zien, Hem niet herkennen en erkennen? Omdat er een ‘geestelijke blindheid’ doorbroken moet worden. ‘Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind’ (2 Kor. 4: 4). De god van deze eeuw vertoont zich in vele gedaanten en ‘ismes’: rationalisme, materialisme, wetticisme… Er is een tegenstander die rond gaat en mensen zand in de ogen strooit. Maar gebed is het wapen wat mensen de ogen doet openen. Door gebed wordt de Geest actief en komen engelen in beweging. Gebed en voorbede laat de geestelijke mist verdwijnen. ‘De bedekking wordt teniet gedaan in Christus’ (2 Kor. 3: 14).

Daarom roept God ons op om te bidden, zodat ogen worden geopend en blinde mensen gaan zien. Zodat leugens worden ontmaskerd en bolwerken worden geslecht. Gebed is de sleutel waardoor deuren open gaan en mensen de Weg gaan vinden. Ook al zoeken zij niet, maar God laat Zich vinden.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'