De glorie van een gelouterd leven

Soms beseffen we niet wat onze gebeden uit kunnen werken. Als wij het gebed van Mozes bidden om Gods glorie te mogen zien, dan komt dat meestal voort uit een verlangen naar een opwekking waarbij tekenen en wonderen zichtbaar zullen zijn.
In onze dromen zien we een open hemel, van waaruit God Zijn Geest uitstort over droge plaatsen, waardoor mensen verfrist en vernieuwd worden.

We beseffen niet dat daar waar we in de bijbel lezen over een open hemel, dat meestal plaatsvond in bizar slechte omstandigheden. Het gebeurde in Bethel, waar Jakob in de woestijn op de vlucht was voor Ezau (Gen. 28: 12). Hoe voelt een vluchteling zich die bang is om gedood te worden? Er was een open hemel bij Stefanus, toen hij eerst verhoord en daarna gestenigd werd (Hand. 7: 56).

Als we bidden om een open hemel, zullen we ons moeten realiseren dat daar een prijskaartje aan hangt. Gods glorie wordt ten volle zichtbaar in ‘de smeltkroes van ellende’. Geen aantrekkelijk vooruitzicht, maar wel gekoppeld aan een kostbare belofte. Want als we in die smeltkroes komen, dan weten we dat Hij daar ook aanwezig is. Zoals de drie vrienden van Daniël ondervonden toen ze letterlijk in die oven werden geworpen (Dan. 3: 25).
‘De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Here hem. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken’ (Psalm 34: 20-21).

Uiteindelijk zullen we, als we uit de smeltkroes komen, Gods glorie met ons mee mogen dragen, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. En daarin worden onze gebeden verhoord, want door een gelouterd leven mogen we zelf een teken en een wonder zijn.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'