De God Die Mens werd

Vanaf de berg klinkt een boodschap. Woorden die een lange weg hebben afgelegd. Vanuit de woestijn, door dalen en vlaktes, de berg op, om daar die goede boodschap met kracht te proclameren: ‘Zie uw God!’ Hoe langer de weg is geweest, des te intenser zullen die woorden klinken. Steeds meer doorleefd en ervaren, en met meer kracht dan ooit, zijn maar drie woorden nodig om geloof en verwachting uit te dragen. ‘Zie uw God!’

Drie woorden die een schril contrast lijken met de drie woorden die eeuwen later over een mensenmenigte werden uitgeroepen, verwijzend naar een bloedend Persoon, Die gegeseld en geslagen werd neergezet, met een kroon van doornen op Zijn hoofd: ‘Zie de Mens!’ (Joh. 19: 5).
En toch horen die woorden bij elkaar, hoe tegengesteld ze ook aan elkaar lijken; de God Die Mens werd. Die ook een lange weg had afgelegd, dezelfde weg, maar met een kruis op Zijn rug, de berg op, waar Hij Zijn leven gaf. Diezelfde weg moest Hij gaan, ‘want waarin Hijzelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen, die verzocht worden, te hulp komen’ (Hebr. 2: 18).

We hoeven de weg niet meer alleen te gaan. Of we nu in de woestijn zijn, in de vlakte of op de berg. Hij is er altijd bij. Hoe meer we dat beseffen en beleven, des te duidelijker zal die boodschap zichtbaar zijn in ons leven: ‘Zie uw God! Zie de Here Here! Met kracht zal Hij komen!’
Want na het kruis volgde een open graf. Zijn opstandingskracht, doet ├▓ns opstaan en tilt ons boven alle omstandigheden uit. Zoals Hij dat beloofd heeft: ‘Zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid’ (Openb. 1: 18).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'