God ontmoeten

We kunnen God op verschillende manieren ‘ontmoeten’. We kunnen Hem zien in de natuur om ons heen, of in wat andere mensen zeggen of doen. Maar dat zijn indirecte ontmoetingen met God. Jesaja gebruikt hier in de grondtekst het Hebreeuwse woord wat afgeleid is van ‘Paga’ en dat heeft betrekking op een directe Persoonlijke ontmoeting. ‘Paga’ betekent letterlijk eigenlijk voorbede, zoals het Griekse woord ‘Enteuxis’ wat Paulus daarvoor gebruikt in zijn brieven.

Vaak wordt bij voorbede alleen maar gedacht aan iets vragen van God, of in de bres springen en in gebed strijden voor iets of iemand. Al die elementen hebben inderdaad met voorbede te maken, maar het begint allemaal met die ontmoeting met God. Jesaja geeft hier aan wanneer die ontmoeting plaatsvindt: Wanneer we ons in Hem verblijden, gerechtigheid doen en in alles aan Hem denken. Dit geeft al aan dat voorbede verder gaat dan alleen maar een gebedsmoment. ‘Paga’ is een levenshouding waarin we in alles op God gefocust zijn. In onze emoties, in onze wandel en in ons denken. Paulus noemt dat ‘het leven door de Geest’ (Gal. 5: 25). Dan kan God ons elk moment Zijn verlangen bekend maken en mogen we ook ons hart met Hem delen.

God ontmoeten betekent gemeenschap met Hem hebben. Met Hem wandelen en verbonden zijn. Dat is geen zware opgave, want Jesaja geeft als eerste aan dat we ons in Hem mogen verblijden. Gemeenschap met God geeft een diepe innerlijke zekerheid van geliefd zijn en geaccepteerd zijn. Dat brengt een enorme blijdschap en vrede met zich mee. We mogen God ontmoeten en kennen als de liefdevolle Vader waar we een intieme relatie mee mogen hebben.

Als we Hem eenmaal hebben ontmoet, dan laat dat ons nooit meer los. Dan verlangen we naar meer en mogen we in al die ontmoetingen de namen van mensen met ons meedragen die Hem nog nooit hebben ontmoet. Zo krijgt voorbede een diepere betekenis. Kom laat ons Hem ontmoeten….

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'