God van generaties

De zegen van God gaat door van generatie op generatie. Hij wil niet alleen óns zegenen, maar ook ons nageslacht. Niet alleen onze natuurlijke kinderen, maar ook onze geestelijke kinderen.
‘Wie uit u voortkomen’ zullen tot zegen zijn en opbouwen wat verwoest is en herstellen wat vernietigd is. Denk aan Izak die de bronnen opende van zijn vader Abraham die door de Filistijnen waren dichtgegooid. Alles wat we nu niet zien hersteld worden, zal door de volgende generatie worden herbouwd. Dat geeft hoop voor de toekomst, want de belofte van God is voor ons en voor onze kinderen.

Daarom zoekt God vaders en moeders die willen zorgdragen voor de volgende generatie. Die hen in hun gebeden willen meenemen en hen willen voorgaan en voorleven. Waar was Esther zonder Mordechai? Waar was Timotheüs zonder Paulus?
Hoe belangrijk is het om het fundament te leggen in het leven van onze kinderen, waarop zij weer kunnen voortbouwen. We mogen aan hen doorgeven wat God in onze levens heeft gedaan, en laten zien hoe groot Zijn trouw is. We mogen hen aanmoedigen en stimuleren en laten zien dat Hij altijd afmaakt wat Hij is begonnen.

Zijn werk gaat door, ook al is er een tegenstander die dat probeert tegen te werken. God wekt in elke tijd weer een nieuwe generatie op die Zijn plan wil uitvoeren, maar de vaders en moeders mogen hen daarvoor klaar maken en voorbereiden. ‘Generatie op generatie zal Uw werken roemen, zij zullen Uw machtige daden vekondigen’ (Psalm 145: 4)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'