God zij met ons

Schriftgeleerden hebben in de bijbel wel 700 namen gevonden die op Jezus betrekking hebben. Eén van die namen is Immanuel, wat betekent: ‘God is met ons’.

In de periode dat Jozef worstelde met Maria’s zwangerschap, verscheen er een engel die hem verwees naar een oude profetie: ‘Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven’ (Jesaja 7: 14).  Het was de juiste naam op het juiste moment. Het zal je maar gebeuren dat de vrouw met wie je wilt trouwen, zwanger is van een Ander. Daarom herinnerde God Jozef aan die naam Immanuel. Het was niet alleen een naam, het was een belofte. God zou met hem zijn en uitkomst geven.

Abraham wist dat toen hij Izak op het altaar legde. David wist dat toen hij met Goliath streed. Mozes wist het toen hij voor de Rietzee stond. Het volk Israel wist het toen het optrok naar Jericho. Achaz kreeg het te horen toen een groot leger tegen hem optrok: ‘Denk aan Immanuel’ (Jesaja 7:14).

Ook wij mogen daaraan denken als er ‘reuzen’ of ‘legers’ op onze weg komen. Of als er vraagstukken zijn zonder oplossing. Als er zorgen als bergen voor je staan of angsten als pijlen op je worden afgeschoten.

’Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ (Rom. 8: 31).

Het was deze tekst die de basis vormde voor het randschrift dat vroeger te vinden was op elke Nederlandse munt. En nu nog op elk (Nederlands) twee Euro muntstuk. Opdat wij het niet zullen vergeten: God is met ons. Bij twijfel, lees Psalm 18. ’Met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur’ (Psalm 18: 30).

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!