Goddelijke principes

Als God zegent, dan resulteert dat in vruchtbaarheid. Gods zegen wordt door Jesaja uitgebeeld als de regen die over het zaad gegeven wordt, en in het koren als opbrengst van het land. De zegen van God is niet alleen maar verbonden met geestelijke zaken, maar met alle facetten van het leven. Hij wil ook dat we fysiek en sociaal tot bloei komen, dat ons werk vrucht zal dragen en dat onze emoties in balans zijn.

De zegen van God wordt vooraf gegaan door het woordje ‘dan’. Sommigen verklaren dat woordje ‘dan’ met de voorwaarden die God gesteld heeft aan Zijn zegen. In de zin van: ‘God zegent ons alleen als we gehoorzaam zijn en goede werken doen’.
Het woordje ‘dan’ verwijst echter veel meer naar een goddelijk principe. Net als de wet van de zwaartekracht in de natuur geldt: Als je een bal opgooit, dan komt hij weer naar beneden. Zo komt Gods zegen naar ons toe, als wij ons hart naar Hem opheffen.

Toen het volk Israël het beloofde land introk, had God al aan het volk uitgelegd, dat Zijn principes niet door mensenhanden bewerkt kunnen worden. ‘Want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, is niet zoals het land Egypte, waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin. Het is een land waar de Here, uw God voor zorgt’ (Deut. 11: 10-12).
Wanneer het volk God zou liefhebben en hun hart voor Hem zou openen, zou Hij antwoorden met de vroege en de late regen, met koren, wijn en olie. (Deut. 11: 14).

De basis voor Gods zegen wordt niet gelegd door werken en dienen, maar bestaat uit liefde en overgave, waardoor Zijn Geest door ons leven kan stromen. Wat een rust en ontspanning mogen we daardoor ontvangen. We hoeven Gods zegen niet te verdienen. Het belangrijkste is nauw verbonden met Jezus te leven. Zoals Hij dat zei: ‘Die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen’ (Joh. 15: 6).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'