Groene bladeren in droge tijden

Stel je voor dat er een groot, goddeloos leger je land is binnengetrokken. Je stad is omsingeld en je kan geen kant meer uit. En dan klinkt de vraag: ‘Waar is je geloof? Waar vertrouw je nu op?’
Het is altijd gemakkelijk om te geloven in God als alles goed gaat, maar op het moment dat het benauwd wordt, komt het erop aan wat je geloof betekent. Zoals David toen hij voor Goliath stond, of Daniël toen hij in de leeuwenkuil was of zijn drie vrienden, die voor de brandende oven stonden. Of zoals in de tijd van Jesaja waar koning Hizkia geconfronteerd wordt met het machtige leger van Assyrië.

Hoe kan je meten hoe sterk je geloof en vertrouwen is? Hoe weet je of je kunt volharden als het mes je op de keel zou worden gezet? Een kleine indruk krijg je als je beproeft wordt in situaties waar het tegen zit. Als je moet wachten wanneer je gebed niet direct wordt beantwoord. Wanneer het anders loopt dan je het had voorgesteld. Op al die momenten mag je jezelf deze zelfde vraag stellen: ‘Wat is dit voor vertrouwen dat ik koester? Waar is mijn geloof op gebaseerd?’
Is het, zoals hier tegen Juda wordt gezegd, slechts ‘lippentaal’? Of is het geworteld in een diepe relatie met de levende God waardoor twijfel en zorgen geen ruimte meer hebben?

Het leger van Assyrië had zich opgesteld bij de waterloop van de bovenvijver (Jes. 36: 2). Met andere woorden: de vijand dacht de watervoorraad in handen te hebben om de toevoer van drinkwater naar de stad te belemmeren. Hizkia had dit echter voorzien en het water via een tunnel naar de Siloamvijver in de stad geleid. Tot op de dag van vandaag is zijn ‘Siloamtunnel’ een historische bezienswaardigheid.
Psalm 1 zegt dat de ware gelovige als een boom is die geplant is aan waterbeken, waarvan het blad niet afvalt. Sommige bomen kunnen in droge tijden bladeren houden, omdat de wortels diep onder de grond het water op kunnen drinken. Net als de tunnel van Hizkia is er dan een watervoorziening voor wanneer de omstandigheden zwaar zijn.

Hoe diep gaan jouw geestelijke wortels? Heb je een watertunnel gebouwd? Elke steen van die tunnel is het moment waarop je tijd neemt voor Hem, zodat de Geest je kan vullen, waardoor Hij je sterker en krachtiger maakt. Dat zijn de tijden waarop Zijn olie stroomt, zodat je lamp kan blijven branden. Zoek en koester die momenten, want alleen daardoor kan je standhouden.
‘Welzalig de man die de Here vreest. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Here’ (Psalm 112: 1,7).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'