Helden in het kreupelhout

Voordat een vuur ontstaat moet het eerst aangestoken worden. Als er alleen hout voorhanden is, dan begin je met de kleine stukjes kreupelhout, die het eerst vlam vatten. Daarmee worden de grotere houtblokken in brand gezet.

Gods werk begint meestal in het klein, zoals Jezus Zelf geboren werd achteraf in een kribbe in een stal. Hij woonde in een onbeduidend dorpje waarvan gezegd werd: ‘kan er uit Nazareth iets goeds komen?’ (Joh. 1: 47).
Of David, die tot koning gezalfd moest worden door Samuël. Samuël dacht aan een grote, krachtige persoonlijkheid, maar het werd een jonge kleine schaapherder.

Kreupelhout lijkt nutteloos, nergens bruikbaar voor, maar zo geschikt om een groot vuur te laten ontstaan. God kijkt in de eerste plaats naar harten die open staan om Zijn vuur te ontvangen. Dat staat los van wie je in menselijke ogen bent. Denk daarom niet te klein over wat God door jou kan doen. Als je jezelf ziet als kreupelhout, weet dan wat daarmee gedaan kan worden.

Soms kunnen we jaloers zijn op grote ‘Godsmannen’ of ‘Godsvrouwen’ met een ‘podiumbediening’. Maar vergeet niet dat de mensen zonder bekende naam die achter de schermen bidden of werken door God enorm gebruikt worden. Zonder dat ze het vaak zelf weten hebben ze daarmee ‘Jezus Zelf te eten en te drinken gegeven’. Die later zullen zeggen: ‘Wanneer hebben we dat dan gedaan?’ (Matth. 25: 37-39).

God gebruikt ‘kreupelhout’ om Zijn vuur te laten branden. Datzelfde vuur laat water opborrelen. Door het vuur veranderd het water van vorm en verdampt. Als Gods vuur ergens in komt brengt het verandering. ‘Dan smelten zelfs bergen weg’ zegt de profeet (Jesaja 64: 1). Bergen van onzekerheid, angst voor mensen, twijfel, ze verdwijnen door het vuur van God. Als Zijn vuur in je wordt ontstoken ben je tot grotere dingen in staat. Dan zet het vuur van het kreupelhout ook dat grotere hout in brand.

Zoals Gideon het enorme leger van de Midianieten kon verslaan. Ook hij zag zichzelf als ‘de armste in Manasse en de jongste in zijn familie’ (Richt. 6: 15). Kreupelhout. Maar God noemde hem een held. Hoe zie jij jezelf? God vindt Zijn helden tussen het kreupelhout. Laat Hem ook in jou dat vuur ontsteken.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'