Tussen hemel en aarde

Kunnen bomen zingen? Kunnen bergen juichen? Jesaja gebruikt krachtige metaforen om de verlossing van Israël te bejubelen. Hemel en aarde maakt God groot. En toch, als onze geestelijke ogen en oren open zouden gaan, dan zouden we weten wat de woorden van de profeet werkelijk betekenden.

Er is een samenwerking tussen hemel en aarde die we niet altijd beseffen, omdat deze voor onze natuurlijke ogen en oren verborgen is. Het gaat verder dan de schoonheid van de natuur die de grootheid van Gods schepping laat zien.
In Gods verlossingsplan worden hemel en aarde verenigd. Johannes mocht op Patmos daar getuige van zijn. De Oud-Testamentische profeten mochten daar visioenen over ontvangen.

In de hemel gebeuren onuitsprekelijke dingen, zoals Paulus dat beschreef (2 Kor. 12: 4). Die onuitsprekelijke dingen hebben hun uitwerking hier op aarde. En omgekeerd, als wij God grootmaken op aarde, dan heeft dat een hemels effect. Als onze lofzangen en onze gebeden voor Gods troon komen, dan worden engelen in beweging gebracht. Dan trilt de hemelse atmosfeer…
Kunnen wij iets betekenen temidden van de onrust in deze wereld? Ja dat kunnen we zeker!! Want er is een wisselwerking tussen hemel en aarde waar wij ons tussen begeven.

Wat een belangrijke en verantwoordelijke plaats is ons gegeven! Dat bedoelde Petrus toen hij sprak over een koninklijk priesterschap. We mogen een heilig volk zijn, geroepen om de grote daden van God te verkondigen (1 Petr. 2: 9). Samen met de engelenlegers mogen we optrekken, zodat Gods Koninkrijk baanbreekt.

‘Laten zij de Naam van de Here loven, want Zijn naam alleen is hoogverheven, Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel’ (Psalm 148: 13).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'