Hemelse autoriteit

‘In bezit nemen’ zegt iets over veroveren, strijd en overwinning. Iets toe-eigenen wat eerst van een ander was. Dat is ook precies wat hier bedoeld wordt. Het volk Israël moest het beloofde land in bezit nemen, het kwam hen niet aanwaaien. Ze moesten ervoor strijden en andere volkeren verslaan.

Is God dan een God van oorlog? God is in de eerste plaats een God van gerechtigheid, maar ook van verzoening, genade en vrede. Soms lijken die begrippen tegengesteld aan elkaar, maar in het offer van Jezus komt dat alles bij elkaar. Jezus nam in bezit wat de mens door zijn vingers liet glippen. De aarde was aan de mens gegeven, om daarover te heersen (Gen. 1: 26). Door de zondeval werd de aardbodem vervloekt en nam de duisternis bezit van wat God aan de mens had gegeven. Maar Gods verlossingsplan werd aan het kruis volbracht. Door de opstanding van Jezus werd alles aan Hem onderworpen, Hij werd gesteld ‘ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt’ (Ef. 1: 21). Maar het verhaal gaat verder, want ‘God Die rijk is aan barmhartigheid, heeft door Zijn grote liefde ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus’ (Ef. 2: 4-6).

Soms spreekt de bijbel een taal die moeilijk begrepen wordt. Zelfs voor christenen. Maar in feite wordt er gezegd dat, wanneer we geloven in Jezus, we in een andere positie zijn geplaatst. Een hemelse positie. De hemel is niet alleen een plek waar we straks naar toe gaan, maar een dimensie waar we nu al in mogen leven. Dat betekent dat we geroepen en bestemd zijn om de dingen in een ander perspectief te zien.

Als we om ons heen kijken, dan zien we veel gebroken mensenlevens. Er is nog steeds een tegenstander die rondgaat om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar we hebben met onze hemelse positie een hemelse autoriteit ontvangen, waardoor we als ‘uitverkorenen’ door gebed en voorbede ‘in bezit mogen nemen’ waar de duisternis nog invloed heeft. Laten we daarom onze wapenrusting aandoen en optrekken in dat hemelse leger. Er is nog veel in bezit te nemen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'