Hemelse legermachten

God maakt Zichzelf regelmatig bekend als de Here van de legermachten. We zijn ons er niet altijd bewust van dat die hemelse legermachten er zijn. Soms als je door het oog van de naald gaat, dan wordt wel eens gezegd dat er ‘een engeltje op je schouder zat’. Zo’n verkleinwoord is eigenlijk niet op zijn plaats. God heeft geen ‘engeltjes’ die Hij op onze weg zet.

Als onze geestelijke ogen geopend zouden zijn, dan zouden we verbaasd staan over wat we zouden zien. Zoals de knecht van de profeet Elisa gebeurde, toen God zijn ogen daarvoor opende. ‘En de Here opende de ogen van de knecht zodat hij zag, en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa’ (2 Kon. 6: 17).  Dat waren geen ‘engeltjes’ maar enorme krachtige engelenlegers in vurige strijdwagens.

Diezelfde engelenlegers zijn er nog steeds. De bijbel spreekt over tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen (Openb. 5: 11). Ze zijn er in de onzichtbare wereld om ons heen. Zoals David zegt: ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen’ (Psalm 91: 11). Als wij bidden, dan komen engelen in beweging. God zend ze uit om ons en anderen te beschermen, en om de strijd met ons en voor ons te voeren.

Toen Abraham bad voor Sodom en Gomorra stuurde God Zijn engelen om Lot en zijn gezin te redden (Gen. 19: 15). Toen De apostelen in de gevangenis zaten, stuurde God engelen om hen uit de gevangenis te bevrijden (Hand. 5: 19). Later gebeurde dat nog een keer met Petrus, toen de gemeente voor hem bad (Hand. 12: 7). Toen Jezus gevangen werd genomen zei Hij dat, als Hij dat gewild had, twaalf legioenen engelen voor Hem zouden strijden (Matth. 26: 53).

Diezelfde engelen staan ook voor ons klaar. Er staan genoeg voorbeelden in de bijbel om ons ervan te overtuigen dat die engelen er zijn. Wat een geweldige wetenschap! Elke dag zijn er engelen om ons heen en ook vandaag mogen we samen met hen optrekken. Met dat in gedachten hoeven we nooit meer bang te zijn.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'