Hersteller van bressen‘uw muren zijn steeds voor Mij’ (Jesaja 49: 16b)