Hersteller van bressen

Jesaja mag vertroostende woorden tot Gods volk spreken. Hij mag ze herinneren aan Gods beloftes. De omstandigheden waren dan ook niet bemoedigend. Het volk was weggevoerd naar een ver en vreemd land en de stad Jeruzalem met haar tempel waren verwoest. In Nehemia lezen we een getuigenverslag van hen die er waren geweest: ‘In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand’ (Nehemia 1: 3).

Toch ziet God het anders: ‘uw muren zijn steeds voor Mij’. Een uitleg van die woorden kan zijn: ‘Ik ben het niet vergeten, de situatie is voortdurend in Mijn gedachten’. Het kan ook betekenen: ‘Jullie zien de puinhopen, maar Ik zie herstel. Jullie kijken naar de bressen, maar Ik zie heelheid en bloei’. Het is maar net met welke ogen we kijken.

God daagt ons altijd weer uit om de focus niet te richten op de omstandigheden, maar op Degene Die heel maakt en geneest. Zoals Elia na drie jaar van droogte het uitriep: ‘er is een gedruis van hevige regen’ (1 Kon. 18: 41), terwijl de lucht nog helder was. Pas nadat zijn knecht zevenmaal de berg op was gegaan was er in de verte een klein wolkje zichtbaar. Maar Elia had de regen al gehoord in geloof, omdat Hij wist dat God gesproken had.

Hoe kijken wij? Hoe horen wij? De woorden van Jesaja zijn ook voor ons bestemd: ‘uw muren zijn steeds voor Mij’. God is trouw en zal uitkomst geven.
‘U zult weten dat Ik de Here ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten’ (Jesaja 49: 23).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'