Het is volbracht

God maakt Zichzelf op veel plaatsen in de bijbel bekend als ‘Ik ben’. Hij Die er altijd is, en altijd zal zijn. De Eeuwige. Hier zegt God iets anders over Zichzelf door het Hebreeuwse woord ‘Asah’ wat in deze vertaling verwoord is met ‘Die alles doet’.

‘Asah’ betekent letterlijk: maken, tot stand brengen, volbrengen. God doet iets niet half, maar rond af waar Hij aan begonnen is. En dat geeft ons hoop en verwachting als we om ons heen kijken naar een wereld waarin nog zoveel te doen is. God zal het werk van Zijn handen afronden. Hij is niet alleen de Schepper, maar ook de Voleinder. Alles wat we zien en meemaken past in Zijn Plan, ook al begrijpen we niet alles.

‘Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ikzelf gekend ben’ (1 Kor. 13: 12). Uit de openbaringen, visioenen en gezichten die de profeten hebben ontvangen weten we dat er een tijd komt dat alles duidelijk zal worden en alles zichtbaar zal zijn wat Jezus bedoelde toen Hij aan het kruis zei: ‘Het is volbracht’.

Toch mogen we leven vanuit die woorden van Jezus, ook al zien we nog niet alles. In de geestelijke wereld is het Koninkrijk al gevestigd, maar in het natuurlijke zal dat nog zichtbaar worden als Hij komt. Soms mogen we daar al een glimp van zien als mensen tot geloof komen, veranderen en herstel vinden. Als lammen gaan lopen, doven gaan horen en blinden gaan zien. Dat zijn tekenen van het Koninkrijk en we mogen bidden dat dit steeds meer door zal breken.

Laten we blijven bidden zoals Hij ons dat heeft geleerd:
‘Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde’ (Matt. 6: 10).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'