Het laatste Woord

Assyrië was in de tijd van Jesaja aartsvijand nummer 1. Hoewel Juda had geprobeerd een verbond met dit grote leger te sluiten, was dit op een mislukking uitgelopen en werd het volk nu onder de voet gelopen. Assyrië staat voor alles wat voor het menselijk oog groots en sterk is, en wat probeert alles wat van God is te overschreeuwen. Het staat voor trots en hoogmoed en vol geloof in eigen kracht.

De woorden van Sanherib, de koning van Assyrië klinken bekend: ‘Laat uw God, op Wie u vertrouwt u niet bedriegen’ (2 Kon. 19: 10). Het zijn dezelfde woorden die Farao sprak tot Mozes, en de woorden die Goliath sprak tot David. Het zijn de woorden die de mensen riepen tot Jezus toen Hij aan het kruis hing: ‘Hij heeft op God vertrouwd, laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is’ (Matth. 27: 43).
Het is de stem van wereld, of beter gezegd: de stem van de tegenstander, die God belachelijk maakt. Zoals satan in de woestijn Jezus uitdaagde (Luk. 4: 10).

Door alle tijden heen horen we die stem spreken. Ook in deze tijd klinkt die stem door de media en door de wetenschap heen: ‘Waar is God dan?’ ‘Geloven is niet meer van deze tijd’, ’tegenwoordig weten we beter’…
Maar Jesaja spreekt nu over een andere stem die klinkt: ‘De stem van de Here zal Assyrië verpletteren.’ David sprak daar al eerder over: ‘De stem van de Here is vol kracht, de stem van de Here is vol glorie’ (Psalm 29: 4).
De stem van de Here doet de duisternis sidderen en beven. Want de tegenstander weet dat God het laatste woord heeft. Hij is de Schepper, Die door Zijn stem alles deed ontstaan , want Hij sprak en het was er. Hij is de blinkende Morgenster, Die op de troon zit en Hij zegt: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openb. 21: 5).

Van Genesis tot Openbaring laat God Zijn stem horen. En als God spreekt moeten alle stemmen zwijgen. Laat je daarom niet intimideren door stemmen die niet van God zijn. Door stemmen die twijfel willen zaaien, angst willen kweken of zorgen willen brengen. Roep ze een halt toe, zoals Jezus de storm toesprak: ‘Zwijg, wees stil!’ (Mark. 4: 39).
Want we mogen spreken in geloof, zodat God Zijn autoriteit kan laten zien, door jouw woorden heen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'