Het verlangen van de Vader

Een mens kan naar God verlangen, zoals David zingt: ‘als een hert verlangt naar water’. Maar andersom is nog meer het geval en daar gaan we nog wel eens aan voorbij. De Vader verlangt naar Zijn kinderen, zoals de vader in het verhaal van de verloren zoon reikhalzend uitkeek naar zijn kind. Of, zoals Jesaja hier beschrijft, zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid. ‘Want de Here verlangt naar u’ (Jesaja 62: 4).

God heeft de mens niet alleen gemaakt om de aarde te bewerken, want dan zouden we een werkrelatie met God hebben. Door heel de bijbel heen leren we God kennen als een God van een liefdesrelatie, die het huwelijk heeft ingesteld als een symbool van gemeenschap. Een verbond als teken van Zijn trouw en liefde.

Het boek Hooglied geeft een kijkje in het hart van de Bruidegom, waarin Hij Zijn liefde uitzingt over Zijn bruid: ‘u hebt Mijn hart veroverd, Mijn bruid’ (Hooglied 4: 9). 
Het hart van de Bruidegom loopt over van verlangen. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld, wat betekent dat de emoties die wij kennen in overtreffende trap ook in Zijn hart aanwezig zijn. Hij verlangt ernaar om elke dag onze stem te horen. Hij wil betrokken zijn in onze dagelijkse bezigheden. Gekend worden in onze vragen en worstelingen. Met ons samen genieten van onze geluksmomenten.

Zoals man en vrouw één zijn, zo heeft Hij de gemeenschap tussen Hem en ons voor ogen. Open daarom je hart vandaag opnieuw zodat Hij die liefde kan beantwoorden: ‘Laat mijn Liefste in Zijn tuin komen en eten van Zijn beste vruchten’ (Hooglied 4: 16).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'