Hete adem

Wij kennen Gods adem als de bron van leven. In Genesis lezen we bij de schepping van de eerste mens hoe God de levensadem in zijn neusgaten blies, en de mens werd tot een levend wezen (Gen. 2: 7).
Op andere plaatsen in de bijbel lezen we echter ook dat de adem van de Heer het leven kan beëindigen: ‘het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de Heer erover blaast’ (Jesaja 40: 7). In Gods adem is leven en dood aanwezig.
In de Hebreeuwse grondtekst vinden we verschillende woorden voor Gods adem. Het alom bekende ‘Ruach’ wordt soms vertaald als wind, adem of Geest en verwijst meestal naar de Heilige Geest of naar de geest in de mens (Gen. 7:15). Het woord wat hier wordt gebruikt door Jesaja is ‘Neshamah’ wat letterlijk verwijst naar Gods adem. We zien hetzelfde woord ook terug in Genesis als de levensadem voor de mens.

Het is Gods adem wat het vuur aanblaast. Jesaja vergelijkt Gods adem hier met een zwavelstroom die de brandstapel aansteekt. In die zin heeft het betrekking op Gods oordeel en de vernietiging van het kwaad. Letterlijk verwijst Jesaja hier naar de aloude brandhaard, het Hebreeuwse Tofteh wat wij met de hel vertalen. Al het kwaad zal daarin voorgoed worden vernietigd.

Maar Gods adem wil ook het vuur in ons aanblazen. Aan de ene kant om alles wat kaf is, en eigen werken te verbranden en om ons te zuiveren en te louteren. Aan de andere kant om ons vurig te maken en vol van passie voor Jezus. Alleen Gods adem kan dat in ons bewerken. Het is het vuur van de eerste liefde die in ons aangewakkerd kan worden als wij dat toelaten. Zijn adem kan zijn als de noordenwind en als de zuidenwind die onze hof kan doorwaaien (Hooglied 4: 16). En Hij stuurt Zijn adem zodat de wateren kunnen stromen (Psalm 147: 18). Het is de rivier van Gods Geest in ons die daardoor onstuimig kan gaan stromen.

Maar Gods adem doet meer als Hij over ons blaast. ‘Het is de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt’ of zoals het ook vertaald kan worden: ‘het is de adem van de Almachtige die hen verstandig maakt’ (Job 32: 8). Gods adem vaagt alle obstakels en hindernissen weg, zodat we Zijn stem goed kunnen verstaan en Zijn raad en wijsheden kunnen ontvangen. We mogen Zijn adem opvangen als een zeilboot die de zeilen uitzet om de wind te vangen. Soms moeten we daarvoor ‘overstag gaan’ en onze koers durven wijzigen als Hij ons een nieuwe richting wijst.

Als het gaat om Gods adem is het ‘najagen van wind’ niet nutteloos, maar zal het een groot effect in je leven hebben. Open je daarom voor de adem van God. Laat Zijn levensadem door je heen waaien, zodat het vuur kan oplaaien, en het zal je zowel gepassioneerd als wijs en verstandig maken

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'